Aaron Watson texty

'Romans 7: 24-25'24 Jak ubohý člověk jsem! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? 25 Díky Bohu? Skrze Ježíše Krista, našeho Pána!
dělám, dělám texty