Texty AC / DC

Rychlý pohybNo, dole je láska
Vedení sebevražedného napětí
Vysílá signály z nouze
Ona ďábel je zlá

viděl jsem texty slunce

Má vás navinout na skalní stroj

Rychlým pohybem přepínače
Rychlým pohybem přepínače
Vyhodí vás vysoko do nebe
Rychlým pohybem přepínače
Rychlým pohybem přepínače
Může to uspokojit

Hodí tě celou oblohu vysoko
Okamžitě elektrifikujte oko
Síla, kterou byste měli cítit
Ona ďábel je zlá

píseň znamení znameníDostane vás screamin 'na lightnin' stroj

Rychlým pohybem přepínače
Rychlým pohybem přepínače
Vyhodí vás vysoko do nebe
Rychlým pohybem přepínače
Rychlým pohybem přepínače
Může to uspokojit
Dej ti bolest
Vyhoďte si mozek

Rychle přepněte spínač
Rychle přepněte spínač
Rychlým pohybem přepínače vás vyhodí vysoko do nebe
Rychlým pohybem přepínače dokáže uspokojit
Rychlým pohybem vypínače tě spálím
Rychlým pohybem přepněte na zem
Rychlým pohybem přepínače
Rychlým pohybem přepínače
Rychlým pohybem přepínače vám dá bolest
Rychlým přepnutím vypálí váš mozek

Vyhodit mozek
Zapne světlo
Vy

Walking in the Rain texty