Texty Eurielle

'Všechno, co chci'Když se zdá, že svět zapadá


Lidé bojují, když nikdo nemůže vyhrát
Držím se toho, co jsi mi slíbil
Brzy společně jsme mohli být svobodní


vše co dělám

Dal jsem ti vše
Nyní je můj osud ve vašich rukou, abych to viděl
Nabídl jsem vše, co musím dát
Chci jen začít žít

Jsou chvíle, kdy moje naděje zmizí
Ale tento pocit vždy zůstává stejný
Budeš tentokrát následovat své srdce?
Vím, že jsem všechny slíbil

Dal jsem ti vše
Nyní je můj osud ve vašich rukou, abych to viděl
Nabídl jsem vše, co musím dát
Chci jen začít žít

Vyšplhejte se na hory
Plachte moře
Vedle sebe, jen ty a já
Dotkněte se oblohy a
Dýchejte vzduch
Řekněme, že jsme tam byli

Dal jsem ti vše
Nyní je můj osud ve vašich rukou, abych to viděl
Nabídl jsem vše, co musím dát

píseň pro mladší ročníkyChci jen začít žít